Ekologisk skuggyta

Omfattning av den markyta som krävs för att försörja en tätort med naturresurser och samtidigt ta hand om dess avfall. Se Ekologiskt fotavtryck.

Källa: Olsson, K., Vilhelmson, B. 1997. Geografiska begrepp och termer. 1. uppl. Stockholm: Natur och Kultur.