Ekosystem

Ekologi är läran om organismers förhållande till varandra. Utifrån denna lära kan naturen betraktas som flera olika stora sammanlänkade system, så kallade ekosystem. Det finns inga kriterier för hur stort eller litet ett ekosystem kan vara. Det kan vara allt ifrån ett helt hav till en stubbe i skogen.

Man kan begränsa ett ekosystem till att vara ovan jord, under jord eller på havets botten. Det finns dock inga slutna eller beständiga ekosystem. Oberoende av hur de delas in, hänger de ihop och förändras ständigt – en del hastigt och en del över lång tid.

Läs mer på Albaecos hemsida.