Ekosystemtjänster

De komplicerade kretslopp och avancerade nätverk som kallas ekosystem producerar livsnödvändiga nyttor för oss människor. Dessa nyttor kallas för ekosystemtjänster och är ovärderliga för all form av mänsklig aktivitet. De syns dock sällan i årsredovisningar eller fakturor och nämns tyvärr inte alltför ofta när företag och kommuner diskuterar miljö.

Exempel på ekosystemtjänster kan vara alltifrån syreproduktion och reglering av såväl lokalt som globalt klimat; såväl som pollinering av grödor och nedbrytning av vårt avfall. Det handlar kort och gott om alla de “gratis” tjänster, produkter och värden som naturen tillhandahåller och utför åt oss. En del av dessa tjänster går att ersätta med teknik, men resultatet skulle förmodligen bli sämre och det skulle kosta mer.

Många av ekosystemtjänsterna är omöjliga att värdera, och kostnaden blir inte uppenbar förrän de försvunnit. Ett bra exempel är USA och Kinas förlust av pollinerande humlor och bin som medfört mycket stora kostnader för jordbruket.

 
Läs mer om ekosystemtjänster på Albaecos hemsida.