Emigration

 2011 var utvandringen från Sverige större än någonsin. 1887 var utvandringen som störst tidigare och då under Amerika-utvandringens tid men 2011 var den alltså större, över 50 000 personer utvandrade från Sverige. Från 2010 ökade utvandringen med nästan 5 procent. Det populäraste landet för utvandring var Norge med 19 procent.

Återutvandring är utvandring för de som tidigare invandrat till Sverige och inte har svenskt medborgarskap. Av den totala utvandringen 2011 var det 64 procent av dem som återutvandrade. 6,5 år var den genomsnittliga tiden för deras vistelse i Sverige.

Se även: Utvandring
Källa: Olsson, K., Vilhelmson, B. 1997. Geografiska begrepp och termer. 1. uppl. Stockholm: Natur och Kultur
SCB 2012. Invandring och utvandring; Var femte invandrare är svensk medborgare.