Fjärranalys

Med hjälp av satellitbilder och flygfoton är det möjligt att analysera och presentera information om atmosfären, oceaner och markytan på jorden. Metoder där man inte haft någon direktkontakt med mätobjektet kallas också Remote sensing.

Informationen man använder sig av inom fjärranalys har överförts med vågrörelser, exempelvis genom strålning eller ljud. Strålningen som sänds ut (emitteras) eller reflekteras av studieobjektet kommer från vanliga kameror för synligt ljus eller från infrarött ljus. Det finns även instrument för analys av andra våglängder. Fjärranalys kan bland annat användas vid inventering av marker, till exempel i samband med olika miljöskador.

 
Källa: Olsson, K., Vilhelmson, B. 1997. Geografiska begrepp och termer. 1. uppl. Stockholm: Natur och Kultur.