Fjärrekreation

Fritidsaktiviteter som bedrivs på annan ort och medför övernattning. Motsatsen till fjärrekreation är närrekreation vilket vanligen bedrivs i tätortsnära parker och skogar.

 Källa: Olsson, K., Vilhelmson, B. 1997. Geografiska begrepp och termer. 1. uppl. Stockholm: Natur och Kultur.