Flödesresurser

Förnyelsebara energikällor kan antingen vara flödesresurser eller fondresurser. Flödesresurserna är underhållsfria och syftar till den energi som jorden genererar i flöden. Flödesresurser är de som direkt är kopplade med solinstrålningen; så som solenergi, vindenergi och vattenkraft.

Jämför med fondresurs.

 
Källa: Olsson, K, Vilhelmson, B. 1997. Geografiska begrepp och termer.
 
Läs mer på Miljöportalen.