Folkvandring

När en folkgrupp ger sig av från ett område och flyttar till ett annat.

Historiskt sett kallas folkvandringstiden perioden mellan år 370-600 e.Kr. De mest omtalade folkvandringarna var de germanska folkvandringarna men det förekom även mellan andra folkgrupper så som keltiska, slaviska och asiatiska. Tiden utgjordes av två faser; erövringar och förändringar av samhället till mer regionalt indelade områden.

Källa: Olsson, K., Vilhelmson, B. 1997. Geografiska begrepp och termer. 1. uppl. Stockholm: Natur och Kultur.

Nationalencyklopedin 2013. Folkvandringstiden.