Folkräkning

Alla invånare räknas vid en viss tidpunkt. Samtidigt brukar även uppgifter om ålder, kön, familjesituation, yrke, hemort, bostad med mera insamlas.

Den första folkräkningen i Sverige skedde 1749 och har sedan dess genomförts ungefär vart tionde år fram till 1990. 1995 togs beslut om att folkräkningen istället skulle ersättas och grundas på lägenhetsregister. Det innebär att sedan 2011 baseras folkräkningen av folkbokföring på bostad, istället för på fastighet. Därmed är det ingen större skillnad för personer boende i småhus. Personer boende i lägenhet däremot, var tidigare folkbokförda enbart på fastigheten men nu blir de istället folkbokförda på sin bostadslägenhet som har försetts med ett specifikt nummer.

Efter införandet av lägenhetsregistret har Statistiska centralbyrån nu lätt att ta fram statistik över hushållen i Sverige. 2011 införde även EU en förordning för medlemsländerna att det vart tionde år ska genomföras en census-, en folk- och en bostadsräkning.

 Källa: Olsson, K., Vilhelmson, B. 1997. Geografiska begrepp och termer. 1. uppl. Stockholm: Natur och Kultur. 

Lantmäteriet. 2012. Lägenhetsregister – Bakgrund SCB 2013. Ny hushålls- och bostadsstatistik.