Gångpassage

En gångpassage (eller övergångsställe) är ett ställe där människor kan passera gatan, och bör finnas vid princip alla gathörn.

Gångpassager kan vara omarkerade men bör utformas på ett säkert sätt med hänsyn till olika funktionsnedsättningar, så som personer med rörelsenedsättning (exempelvis personer i rullstol) eller med synnedsättning.

 
Källa: Svensson 2008