Gångyta

En gångyta (eller gångväg) bör vara väl avgränsad från cykelbana och körfält samt övriga hinder så som skyltar, belysning, bänkar och växtlighet; och de bör tydligt vara markerade. En gångyta bör även vara sammanhängande, säker att använda, även för personer med funktionsnedsättning.

 
Källa: Svensson 2008