Genius Loci

Ett koncept utvecklat av fenomenologen Norberg-Schultz för att beskriva “en plats själ” eller identitet. Konceptet har anammats inom platsmarknadsföring och cultural planning för att kunna förstå platsers karaktär och utformning på ett djupare plan.

 
Källa: Holt-Jensen, A. 2009. Geography: history and concepts: a student’s guide. 4th ed. Los Angeles: SAGE.