Grannskap

Ett område, främst i urbana miljöer, där personliga kontakter dominerar relationerna mellan människor. Grannskap utgörs ofta av småskaliga enheter, t.ex. bostadsområden, som har planerats för att försörja lokalsamhället med dess vardagsbehov. Ofta är grannskap avstängda från genomfartstrafik och har en särpräglad identitet som skiljer den från andra grannskap.

 
Källa: Holt-Jensen, A. 2009. Geography: history and concepts: a student’s guide. 4th ed. Los Angeles: SAGE.