Informationsteknologi (IT)

Teknik som kombinerar datorer med telekommunikation för att med hög hastighet överföra information mellan människor och företag.

Källa: Olsson, K., Vilhelmson, B. 1997. Geografiska begrepp och termer. 1. uppl. Stockholm: Natur och Kultur.