Informationsteknologi (IT)

Teknik som kombinerar datorer med telekommunikation för att med hög hastighet överföra information mellan människor och företag.

Källa: Olsson, K., Vilhelmson, B. 1997. Geografiska begrepp och termer. 1. uppl. Stockholm: Natur och Kultur.

Kista Science City i Stockholm är känt för att vara ett ledande “IT-kluster,” med flera företag inom teknik och vetenskap samlade på samma plats.