Inventering av tillgänglighet i Karlskoga kommun

Urban Utveckling fick i uppdrag av Karskoga kommun att inventera tillgängligheten i flerbostadshus. I Karlskoga tidningen blir Vilhelm Meyer intervjuad tillsammans med representanter från Karlskoga kommun och Karlskogahem om hur man kan göra entréer nåbara med enkla åtgärder.

Våra senaste uppdateringar:

Har du några frågor?

Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor eller funderingar.