Järvalyftet

2007 enades de politiska partierna i Stockholm om en gemensam och långsiktig målbild för stadsdelarna kring Järvafältet i Stockholm. Boende skulle få komma till tals för att hjälpa till att utveckla stadsdelarna. Satsningar skulle göras både för social och ekonomisk utveckling. I Järvalyftet samarbetar staden med flera stora aktörer och förhoppningen är att stadsdelarnas utmaningar ska bekämpas genom att fokusera på stadsdelarnas egna unika förutsättningar.

Ur Järvalyftets målbild:

”Järva ska vara ett attraktivt område för alla. Genom blandad bebyggelse finns många olika bostäder av god standard. Här trivs både ensamstående och storfamiljer. Oavsett var man bor är det nära till serviceinrättningar, affärer och goda kommunikationer. Ett varierat utbud av boendeformer, företag och mötesplatser för föreningar, kultur och idrott förstärker och utvecklar Järvas mångfald. Boendeinflytandet ska vara starkt och uppmuntras. Miljöhänsyn och energieffektivitet ska eftersträvas.”

Källa: Vision Järva 2030

I samband med Järvalyftet har flera boendedialoger förts i Järvas stadsdelar där boende har haft möjligt att skriftligt och muntligt berätta hur de upplever sin stadsdel och vad de vill förändra.

Rinkebydialogen 2009