Vilplan

Ett plan mellan två ramper, två trappor eller i en sluttning som ger möjlighet att stanna upp och vila med exempelvis rollator eller rullstol.