Kartprojektion

När man avbildar den runda jordgloben eller en del av den på en plan yta kommer den inte te sig som i verkligheten. Längd, yta eller vinkel kommer att förvrängas. Beroende på hur kartan är förvrängd kan den sägas ha projicerats på olika sätt.

Källa: Olsson, K., Vilhelmson, B. 1997. Geografiska begrepp och termer. 1. uppl. Stockholm: Natur och Kultur.

Läs mer om kartprojektion på Lantmäteriets hemsida.