Klimat

Genomsnittliga väderförhållanden inom ett område uppmätt under en längre tid. Faktorer som spelar in är breddgrad, närheten till havet, läge på kontinenten samt andra lokala geografiska förhållanden.

Källa: Olsson, K., Vilhelmson, B. 1997. Geografiska begrepp och termer. 1. uppl. Stockholm: Natur och Kultur.