Kommun

Geografiskt område med lokalt självstyre och administration. Jämför med landsting/region.

Källa: Olsson, K., Vilhelmson, B. 1997. Geografiska begrepp och termer. 1. uppl. Stockholm: Natur och Kultur.

Mer information finns på Sveriges kommuner och regioners (SKR) hemsida.