Kommunikation

Ömsesidigt utbyte människor emellan, det vill säga överföring av gods, människor eller information från en plats till en annan.

Källa: Olsson, K., Vilhelmson, B. 1997. Geografiska begrepp och termer. 1. uppl. Stockholm: Natur och Kultur.