Komparativa fördelar

Tillgång till teknik, naturresurser, kommunikation och arbetskraft är exempel på vilka komparativa fördelar en region kan förfoga över i jämförelse med andra regioner.

Källa: Olsson, K., Vilhelmson, B. 1997. Geografiska begrepp och termer. 1. uppl. Stockholm: Natur och Kultur.