Kvarter

Ett område i en tätort som bildas av sammanhängande bebyggelse av bebyggda eller obebyggda fastigheter. Kvarter kan exempelvis planeras i en fyrkant och avskiljs mot andra kvarter med bland annat gator och parker.