Kyrkstad

Äldre benämning på bebyggelse lokaliserad runt en kyrka, där de långväga kyrkobesökarna kunde övernatta.

Källa: Olsson, K., Vilhelmson, B. 1997. Geografiska begrepp och termer. 1. uppl. Stockholm: Natur och Kultur.