Läge

Grundläggande geografiskt begrepp som avser beskriva en persons eller ett tings geografiska position på jordytan.

Källa: Olsson, K., Vilhelmson, B. 1997. Geografiska begrepp och termer. 1. uppl. Stockholm: Natur och Kultur.