Lägesmonopol

Uppstår då en försäljare är ensam på en plats vilket leder till högre transportkostnader, vilket i sin tur leder till onödigt höga varupriser.

Källa: Olsson, K., Vilhelmson, B. 1997. Geografiska begrepp och termer. 1. uppl. Stockholm: Natur och Kultur.