Landform

Jordens yta omformas ständigt genom endogena (nedbrytande) och exogena (uppbyggande) processer vilket leder till utformningen av berg, dalar och sprickor, dvs landformen.

Källa: Olsson, K., Vilhelmson, B. 1997. Geografiska begrepp och termer. 1. uppl. Stockholm: Natur och Kultur.