Marknad

Mötesplats för köpare och säljare av varor, tjänster och kapital. Marknaden styrs av utbud och efterfrågan.