Marknadsområde

Det område runt ett handelsområde, det vill säga runt butiker och serviceinrättningar som de flest kunder kommer ifrån.

Källa: Olsson, K., Vilhelmson, B. 1997. Geografiska begrepp och termer. 1. uppl. Stockholm: Natur och Kultur.