Marknadsorientering

När producerande företag lokaliserar sig nära den marknad som efterfrågar dess varor.

Se lokaliseringsteori.

Källa: Olsson, K., Vilhelmson, B. 1997. Geografiska begrepp och termer. 1. uppl. Stockholm: Natur och Kultur.