Marknadspotential

Mått på hur stor efterfrågan är på olika varor och tjänster i ett visst område.

Källa: Olsson, K., Vilhelmson, B. 1997. Geografiska begrepp och termer. 1. uppl. Stockholm: Natur och Kultur.