Medellivslängd

Förväntad livslängd eller en genomsnittlig ålder som en människa i en viss grupp (ofta kvinnor eller män) beräknas uppnå. Används ofta som planeringsunderlag.

Läs mer om Medellivslängd på SCB