Medicinsk geografi

Del av geografi som studerar sjukdomsspridning samt förekomst av sjukdomar inom vissa områden. Även sjukvårdens geografiska fördelning och närhet till områdets invånare analyseras.

Källa: Olsson, K., Vilhelmson, B. 1997. Geografiska begrepp och termer. 1. uppl. Stockholm: Natur och Kultur.