Megalopolis

Sammanhängande storstadsregion.

Se även konurbation.

Källa: Olsson, K., Vilhelmson, B. 1997. Geografiska begrepp och termer. 1. uppl. Stockholm: Natur och Kultur.