Mellanliggande möjligheter

Intervening opportunities är de faktorer som kan störa ett utbyte mellan två orter (handel, resor eller annan interaktion), på grund av de konkurrerande alternativ som erbjuds i områdena mellan de två orterna.

Källa: Olsson, K., Vilhelmson, B. 1997. Geografiska begrepp och termer. 1. uppl. Stockholm: Natur och Kultur.