Migrationskedja

Bildas då emigranter följer de första utflyttarnas exempel och bosätter sig på samma område i det nya landet.

Källa: Olsson, K., Vilhelmson, B. 1997. Geografiska begrepp och termer. 1. uppl. Stockholm: Natur och Kultur.