Mikroklimat

Klimat som råder på mycket små områden, som till exempel vid ett potatisland.

Källa: Olsson, K., Vilhelmson, B. 1997. Geografiska begrepp och termer. 1. uppl. Stockholm: Natur och Kultur.