Miljöbalken (MB)

Miljöbalken är en bred och omfattande miljölag som syftar till att främja en hållbar utveckling, det vill säga en utveckling där såväl nuvarande som kommande generationer kan leva i en god och hälsosam miljö.

Källa: Naturvårdsverket

För mer info se Naturvårdsverkets hemsida.