Miljö

Omgivning eller förhållanden i omvärlden som antingen har med naturen att göra eller är ett resultat av människans aktivitet.

Källa: Olsson, K., Vilhelmson, B. 1997. Geografiska begrepp och termer. 1. uppl. Stockholm: Natur och Kultur.