Miljöfarlig verksamhet

Verksamhet som på grund av dess farliga karaktär endast tillåts utföras på vissa platser samt vars utsläpp måste kontrolleras och begränsas av miljöskyddslagen. Det rör sig ofta om industriell verksamhet.

Källa: Olsson, K., Vilhelmson, B. 1997. Geografiska begrepp och termer. 1. uppl. Stockholm: Natur och Kultur.