Miljöfarligt avfall

Avfall som är så farligt för miljön att det måste hanteras enligt särskilda bestämmelser.

Källa: Olsson, K., Vilhelmson, B. 1997. Geografiska begrepp och termer. 1. uppl. Stockholm: Natur och Kultur.