Miljökonsekvensbedömning

Miljökonsekvensbedömning är motsvarande process som miljöbedömning av planer och program fast för verksamheter och åtgärder (projekt). Processen innehåller vissa moment som t.ex. att upprätta en miljökonsekvensbeskrivning och hålla samråd.