Multifunktionella byggnader

Byggnader som kan användas för mer än ett ändamål, antingen samtidigt av flera verksamheter eller av olika verksamheter under olika tider på dygnet. En multifunktionell byggnad kan innebära ett effektivare resursutnyttjande då ytor som annars står tomma kan utnyttjas av annan verksamhet. 

Källa: https://www.ellevio.se/privat/energismart/framtidens-energi/multifunktionella-byggnader/