15-minutersstaden

15 minutersstaden är ett koncept som syftar till att ge tillgång till stadslivsupplevelsen (nödvändiga faciliteter och tjänster) inom en tidsram av en kvart hemifrån, genom att gå eller cykla. Konceptet baseras på tanken om att individer har olika dagliga livsrytmer och att hur  platserna används varierar beroende på individers olika scheman. Fokuset skiftar därmed från traditionell stadsplanering till planering för urbant liv. 

Källa: Lamia Abdelfattah, Diego Deponte, Giovanna Fossa, The 15-minute city: interpreting the model to bring out urban resiliencies, Transportation Research Procedia, Volume 60, 2022, Pages 330-337.

Bildkälla: https://www.ft.com/content/c1a53744-90d5-4560-9e3f-17ce06aba69a