Multiplikatoreffekt

När investeringar i en region får positiva följdeffekter för andra delar av näringslivet och förstärker utvecklingen.

Källa: Olsson, K., Vilhelmson, B. 1997. Geografiska begrepp och termer. 1. uppl. Stockholm: Natur och Kultur.