Målområde

Område berättigat till stöd från EU genom så kallade strukturfonder. Sverige är bland annat berättigat till stöd för att utveckla regioner med nedlagda industrier där arbetslösheten breder ut sig samt andra extremt glest befolkade områden där invånarantalet är högst 8 invånare per kvadratkilometer.

Källa: Olsson, K., Vilhelmson, B. 1997. Geografiska begrepp och termer. 1. uppl. Stockholm: Natur och Kultur.