Närhetsprincipen

Även kallat subsidiaritetspricipen. Inom EU tillämpas denna princip som säger att beslut skall fattas så nära medborgarna som möjligt.

Källa: Olsson, K., Vilhelmson, B. 1997. Geografiska begrepp och termer. 1. uppl. Stockholm: Natur och Kultur.