Närrekreation

Fritidsaktivitet som utförs i närheten av bostadsområdet och inte under längre tid än en dag. Att jämföra med fjärrekreation.

Källa: Olsson, K., Vilhelmson, B. 1997. Geografiska begrepp och termer. 1. uppl. Stockholm: Natur och Kultur.