Nation

Ett folk som känner samhörighet gällande kultur, land, språk och historia.

Jämför med nationalstat och stat.

Källa: Olsson, K., Vilhelmson, B. 1997. Geografiska begrepp och termer. 1. uppl. Stockholm: Natur och Kultur.