Nationalatlas

Kartverk med samlade topografiska och tematiska kartor över ett lands geografiska förhållanden.

Källa: Olsson, K., Vilhelmson, B. 1997. Geografiska begrepp och termer. 1. uppl. Stockholm: Natur och Kultur.